mål...

"Justera inte målet när det uppenbaras att det inte går att nå, justera stegen till målet!"

Confucius